canyoning-gardameer.nl


Direkt zum Seiteninhalt

Impressum

Wet

Deze website is een informatiesite van:

SKYclimber s.a.s. di Engels Thomas & C.
Kantooradres: Via Dalco 3, 25010 Tremosine (BS), Italië
Statutair gevestigd: Via E. Taroli 4, 25010 Tremosine (BS), Italië

Tel: +39 – 335 – 29 32 37
Email: mail@skyclimber.it

BTW nummer Italië: 038 883 20987

Gebruik van de SKYclimber website:
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel SKYclimber zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan SKYclimber niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. SKYclimber garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. SKYclimber wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten: Wanneer SKYclimber links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door SKYclimber worden aanbevolen. SKYclimber aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door SKYclimber niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken: SKYclimber behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SKYclimber of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruikt.

Privacy: SKYclimber hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via de website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen, kan u evenwel om persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

wat is Canyoning | Eisen | Veiligheit | Tourenoverzicht | Prijzen | Wet | meer Info | Sitemap


Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü